szerkezetkutató labor
Osztály
Kísérleti Szilárdtestfizikai Osztály

Csoportvezető: Faigel Gyula

Csoport weboldala: wigner.mta.hu/szerkezetkutato-laboratorium

A laboratórium három kutatási területet vizsgál. A röntgen technikák elsődleges kutatási iránya a szilárd anyagok atomi szerkezetének felderítése különféle diffrakciós technikákkal, valamint új szerkezetvizsgáló módszerek kifejlesztése (pl. röntgen-holográfia). A Számítógépes Anyagtudomány csoport számítógépes szimulációkkal vizsgálja a kristálynukleációs folyamatokat. A Kémiai szintézis és vibrációs technikák szén nanoszerkezetek előállításával és vizsgálatával foglalkozik különféle optikai spektroszkópiai technikák használatával.