Hírek

2018-05-15
A Budapesti Neutron Centrum (BNC – MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és MTA Energiatudományi Kutatóközpont) szervezésében május 6 és 11 között zajlott a XII. Közép-Európai Neutron Iskola. A rendezvény elsődleges célja volt gyakorlati szinten is bepillantást nyújtani az anyag szerkezetének neutronokkal történő kutatási módszereibe. 
2018-05-14
Hogyan úsznak a részecskék az ősanyagban? Éppen úgy mint a ragadozó halak az óceánban. Magyar kutatók nagy nemzetközi együttműködésbe csatlakozva igen érdekes jelenséget mutattak ki: a többek között vízi ragadozók mozgásában, tőzsdei folyamatokban és földrengések leírásában is megjelenő Lévy-repülés, avagy Lévy-folyamat jeleit ezúttal az ultrarelativisztikus atommagok ütközése nyomán létrejövő „őslevesben”, azaz a kvarkok tökéletes folyadékában figyelték meg.
2018-05-10
Pusztai Tamás, az MTA WIgner Fizikai Kutatóintézet munkatársát Akadémiai Díjjal tüntették ki.
2018-05-10
Az idén, 2018-ban Szabados László Benőnek, az MTA Wigner Fizikai kutatóközpont főmunkatársának ítélte oda a Fizikai Fődíjat a Fizikai Tudományok osztálya az MTA-n. Szabados László Benő az általános relativitáselmélet és a gravitációs tér megmaradó mennyiségeinek nemzetközileg elismert vezető kutatója. Új elméleti eredményeket dolgozott ki a kvázilokális energiaimpulzusra és impulzusmomentumra, valamint általános relativisztikus rendszerek megmaradó tömegközéppontjára vonatkozóan.
2018-05-08
Az MTA az idén az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Külső Tanácsadó Testületi tagjának, Krausz Ferencnek ítélte oda az Arany János-díjat a tudományos kutatásért. A díjat olyan külhoni magyar tudósok, kutatók jutalmazására fordítják minden évben, akik jelentős tudományos munkásságot mutattak fel életük során, kiemelkedő eredményt értek el, vagy fiatal kutatóként hoztak létre jelentős teljesítményt. Krausz Ferenc Németországban dolgozó fizikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, az MTA külső tagja. Kutatási területe az ultrarövid impulzusú lézerek fizikája és a nagy intenzitású fény-anyag kölcsönhatás. Alapvető lézertechnológiai fejlesztéseinek eredményeként bécsi kutatócsoportja volt az első a világon, amelynek sikerült bebizonyítania az ún. attoszekundumos tartományba eső (10−18 másodperces) ultrarövid fényimpulzusok létét.