Complex Fluid Research

abc

under construction...

The research group investigates the physical properties of complex fluids using polarizing microscopy, high speed imaging, reometry, electro- and magneto-optics, dielectric spectroscopy and numerical simulations (e.g. discrete element method).
Elektromos Gázkisülések Kutatócsoportnak 4 fő kutatási területe van: elektromos gázkisülések; komplex plazmák; elektromos gázkisülések biomedikai és nanotechnológiai célokra; elektrolitkatódos atmoszférikus nyomású ködfény kisülés (ELCAD)...
A csoport által jelenleg kutatott területek: Rendezetlen rendszerek mikroszkópikus szerkezetének meghatározása diffrakciós módszerekkel és számítógépes modellezéssel; nano- és mikrokristályos oxidok atomi és mágneses szerkezetének felderítése; belső feszültség és textúra meghatározása nagyfelbontású neutrondiffrakcióval; a Reverse Monte Carloszerkezetmodellezési eljárás fejlesztése...
A csoport fő kutatási témai: a fémes multirétegek előállítása és vizsgálata; elektrokémiai leválasztással készült anyagok mélységi komponens-eloszlásának vizsgálata