Dátum

Előadó: Magyar Péter (MTA Wigner FK)

Előadás címe: Erősen csatolt plazmák válaszfüggvényei

Időpont: 2017. március 28. (kedd) 10:00 (1 óra)

Helyszín: MTA Wigner FK SZFI, I. épület 1. emeleti Tanácsterem

 

Kivonat:

Valamely sokrészecske-rendszer lineáris, hullámszám- és frekvenciafüggő sűrűség válaszfüggvényének, vagy az ezzel ekvivalens dielektromos függvénynek az ismerete a rendszer széleskörű leírását teszi lehetővé, ugyanis információt biztosít a termodinamikai jellemzőkről, a transzportfolyamatokról és a kollektív gerjesztésekről. A szeminárium első részében bemutatok egy molekuladinamikai szimuláció használatán alapuló, nemperturbatív eljárást, mellyel erősen csatolt plazmák komplex értékű dielektromos függvényének meghatározását végzem. Az eljárás két kulcsfontosságú lépése a lineáris fluktuáció-disszipáció-tétel használata és a Kramers-Kronig-transzformáció Fourier-sorokkal történő elvégzése.
Bizonyos fizikai folyamatok és jelenségek leírása már a magasabb rendű válaszfüggvények ismeretét is megköveteli. Az előadás második részében erősen csatolt plazmák dinamikus, tehát komplex értékű, kvadratikus sűrűség-válaszfüggvényeinek meghatározására szolgáló, perturbatív módszert mutatok be, amely egy külső perturbáció hatása alatt álló rendszer sűrűségprofiljának szimulációs mérésén, illetve Fourier-analízisén alapul. Ezen módszerrel a lineáris válaszfüggvényt is meghatározom, s azt a nemperturbatív eljárással kapott eredményekkel összehasonlítva a módszer hitelesítését végzem el.
 

Részletes információ: http://www.szfki.hu/seminar