A CERN 22 tagországából évente ötből várnak majd diák csoportokat erre az újszerű, bentlakásos programra. Magyarország, köszönhetően több korábbi, úttörő jellegű tanár- és diákprogram elindításának és sikeres levezénylésének, elsőként élhetett ezzel az egyedülálló lehetőséggel. 2017. május 22.-június 2. között 22 diák és 2 kísérőtanár utazhatott a CERN-be.

 

Photograph: Ordan, Julien Marius

 

 

A Genfbe kiutazó magyar diákok az első napokban egy átfogó képet kaptak a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumának felépítéséről, működéséről, az itt folyó tudományos munkáról, majd a CERN legnagyobb kísérleteibe, s az ezekhez kapcsolódó kutatásokba nyerhettek bepillantást.

A Nagy Hadronütköztető (LHC: Large Hadron Collider) 100 méterrel a föld alatt, 27 km kerületű alagútban húzódik a genfi repülőtér és a közeli Jura-hegység között. Jelenleg ez a CERN legnagyobb gyorsítója. 2009 novemberében kezdett működni, legfontosabb célja a többi részecskének tömeget adó Higgs-részecske felfedezése és a szuperszimmetria elméletének igazolása volt. Öt kísérlet (CMSATLASLHCbTOTEMALICE) épült ki a gyorsító mellett. Mindegyikben részecskeütközéseket vizsgáltak, de más-más szempontból és eltérő technikai megoldásokkal.  

A magyar diákok az ezekben a kísérletekben dolgozó magyar fizikus, mérnök és informatikus mentoraik instrukcióit követve, párban kapcsolódtak be aktuális kutatási feladatokba napi 6-7 (de sokszor még több) órában. A gyakorlati mérési feladatokon keresztül könnyebben sajátíthatták el a – sokszor a középiskolai tananyagot jócskán meghaladó – fizikai ismereteket, ismerkedhettek elsőre nehezen érthető törvényekkel, esetenként megdöbbentő jelenségekkel. Néhányan programozási nyelvekkel, szimulációs környezetekkel barátkozhattak meg. Természetesen a projekt-megbeszéléseken és videó-konferenciákon való részvétel sem maradhatott ki a két hetes programból. A mentorok „árnyékként” való követése pedig teljes képet adhatott ennek a hatalmas nemzetközi együttműködésnek a belső hangulatáról, sokrétűségéről.

A diákok azzal szembesülhettek, hogy közel 3000 teljes idejű alkalmazott és az időszakosan, hosszabb-rövidebb ideig csatlakozó, 10 000-nél is több tudományos kutató és mérnök – 80 nemzet 500 egyeteméről érkezve, a világ részecskefizikai közösségének mintegy felét jelentve – miként dolgozik együtt egy nagy közös cél érdekében: nevezetesen új részecskék és új törvényszerűségek felfedezésén. A résztvevő diákok megtapasztalhatták a CERN-ben létrehozott fantasztikus környezetet, az állandóan mozgásban lévő, folyamatosan gondolkodó, problémákat oldó kutatók felfokozott hangulatát. A kutatás irányába motiváló érzést csak tovább erősítette, hogy a tapasztalt kutatók egyenrangú partnerként bántak a középiskolásokkal. Nem csoda, hogy egy ilyen két hét után minden diákrésztvevő örömmel térne vissza a közeljövőben a genfi intézet falai közé!

“Nagyon sok előnnyel járt számomra ez a részvételi lehetőség: belekóstolhattam a programozásba és megtapasztaltam a hatékony csapatmunkát. Nagyszerű emberekkel találkozhattam – bárkihez odamehettem beszélgetni és minden kérdésemre kaptam választ. Mindenképp vissza szeretnék jönni a jövőben mérnökként." - foglalta össze tapasztalatait Nagy Dániel, az egyik diák résztvevő.

"Örülök, hogy részese lehettem ennek a programnak, s azt kaptam, amit vártam: fizikát intravénásan!”- Csatlós Botond véleménye az elmúlt két hétről.

“Csodálatos volt kilépni a tanteremből, ahol mindent csak elméleti oldalról ismerhetünk meg és látni, hogy működnek a dolgok a való életben. Fantasztikus volt látni, ahogy a fizikusok programoznak, s miként bánnak azzal az óriási adatmennyiséggel, amit a CERN detektoraiból kapnak.” mesélt élményeiről Méhes Balázs, egy másik résztvevő.

 

A következő lehetőség a másodéves egyetemistákra vár majd, akik a már hagyományossá vált 2-3 hónapos nyári egyetem keretei között szívhatják újra magukba a CERN fantasztikus kutatói légkörét. Ehhez persze sikeres természettudományos felvételit kell tenniük a diákoknak, amihez ezúton kívánunk sok sikert a kutatódiák-program idei magyar résztvevőinek!