Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály

lézeralkalmazások
Osztályvezető
Miklós Veres

Az Alkalmazott Optika Osztály fejlesztőmunkával foglalkozik a lézer alkalmazások területén, például részecske számlálók építésével, femtoszekundumos analitikai technikákkal, kristálynövesztéssel és alkalmazott spektroszkópiával. .Ezek a csoportok aktívan részt vesznek az Extreme Light Infrastructure (ELI) programban. A Lézeres méréstechnikai és környezetvédelmi szolgáltató laboratórium az intézetben kifejlesztett és pályázati támogatásból beszerzett mérőműszerek és eszközök segítségével végez lézeres és környezetvédelmi méréseket külső megrendelésre.

A csoport fõ profilja lézeres optikai mérõberendezések fejlesztése és alkalmazása. E széles területen belül évtizedes hagyományai vannak a nagypontosságú interferometrikus mérõberendezések, valamint a rugalmas fényszóráson alapuló mérõrendszerek fejlesztésének.
A mindennapi életben az ember legtöbbször fehér fényforrásokkal találkozik. Az is köztudott, hogy a lézerek képesek arra, hogy igen monokromatikus, egyszínű sugárzást bocsássanak ki...
A Kristályfizikai Csoportban négy laboratórium működik: Analitikai, Kristálynövesztő, Optikai és Spektroszkópiai laborok. Fő tevékenységünk oxidkristályok előállítása egykristály és nanoszemcsés formában, valamint ezek optikai tulajdonságainak vizsgálata.
A kutatócsoport elsősorban olyan femtoszekundumos szilárdtest- vagy optikai szállézerek kutatásával és fejlesztésével foglalkozik,amelyek az in vivo 3D nemlineáris mikroszkópiában hozhatnak jelentős előrelépést pl. a képalkotás minősége (pl. a képalkotás mélysége, felbontása), a képalkotó rendszer kezelhetősége (pl. kézben tarthatóság, szálintegráltság) vagy a biztonságos működés (termikus és fotokémiai hatásoktól mentes) működés területén...
A Nanoszerkezetek és Alkalmazott Spektroszkópia Kutatócsoport elsődleges kutatási területeit a kristályos és rendezetlen szén alapú nanoszerkezetek és más amorf anyagok előállítása, szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálata, valamint új spektroszkópia eljárások kutatása és fejlesztése jelentik...