A CERN-ben működő AWAKE program a világon az első olyan gyorsítási kísérlet, amely a plazmán átvezetett protonok által keltett térben működik. Ennek alapján újfajta, sokkal kompaktabb elektron gyorsítót fognak  építeni az elektronok egy fokozatban történő TeV energia tartományba eső gyorsítására.

A jelenlegi kísérletek felépítése elektronok gyorsítását teszi lehetővé, Komoly érdeklődés van azonban a pozitronok hasonló elven történő gyorsítására is. A pozitronok gyorsítását mindeddig csak szimulációk útján vizsgálták. 

A Hideg Plazma és Atomfizika Erős Lézer Térben Kutatócsoport (Wigner FK Részecske és Magfizikai Intézet), az AWAKE Együttműködés Társult Tagjaként aktívan részt vesz az AWAKE programban egy kísérleti berendezés működtetésével. Ebben intenzív, femtoszekundumos lézer impulzusokkal lézer plazmát állítanak elő, és vizsgálják annak tulajdonságait.

A „2. Wigner AWAKE Lézer plazma előállítása részecske gyorsítás céljára” című konferenciát május ötödikén rendezték meg az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban . Az eseményre a CERN-ből, a Max Planck Fizikai Intézetből , a Pekingi Egyetemről, a Genfi Egyetemről és a Wigner Fizikai Kutatóközpontból érkeztek kutatók, akik a lézer plazma, a részecske gyorsítás, illetve a nemlineáris optika kutatási területek vezető képviselői.