MTA

Az idén, 2018-ban Szabados László Benőnek, az MTA Wigner Fizikai kutatóközpont főmunkatársának ítélte oda a Fizikai Fődíjat az MTA Fizikai Tudományok osztálya. 

Szabados László Benő az általános relativitáselmélet és a gravitációs tér megmaradó mennyiségeinek nemzetközileg elismert vezető kutatója. Új elméleti eredményeket dolgozott ki a kvázilokális energiaimpulzusra és impulzusmomentumra, valamint általános relativisztikus rendszerek megmaradó tömegközéppontjára vonatkozóan.

Eredményei ezen felül jelentősen hozzájárultak a gravitációelmélet kanonikus (hamiltoni) szerkezetének mélyebb megértéséhez. A témáról írt, folyamatosan aktualizált összefoglaló cikke a terület alapművének számít.

Fizikai Fődíjjal a fizika területén kiemelkedő tudományos eredményeket elért kutatókat jutalmazzák. Jelenleg a Fizikai díjat a Fizikai Tudományok Osztálya felügyeli, átadására minden év tavaszán a MTA Közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülésszakon a „Fizika fejlődési irányai” előadássorozat alkalmával kerül sor.

Gratulálunk a díjhoz!

Díjjal