Gyakorlati szinten is bepillantást nyerhettek az anyag szerkezetének neutronokkal történő kutatási módszereibe a neutron iskola résztvevői.  A XI. Közép-európai neutron iskola május 8-12. között zajlott az MTA Wigner FK és MTA EK szervezésében.

Az idei iskolán 29 doktorandusz, post-doc, kutató, egyetemi hallgató vett részt. A diákok tizenhárom országból (Anglia, Argentína, Bulgária, Grúzia, Magyarország, Olaszország, Oroszország, Németország, Portugália, Románia, Svájc, Törökország, Ukrajna) érkeztek.

Az elméleti oktatást a helyi kutatók mellett a franciaországi ILL, a svédországi ESS, a dubnai JINR és a berlini HZB intézetek kutatói tartották. A 15 órás gyakorlat a Budapest Neutronközpont berendezésein zajlott. Ezt a berendezéseket üzemeltető kutatók vezették.

 Az idei évben három neutronszórási módszeren: kisszögű neutronszórás, neutrondiffrakció, neutron reflektometria, valamint a prompt gamma aktivációs analízisen és neutron radiográfián volt a hangsúly. 

Az utolsó napon a résztvevők a saját kutatásaikat is bemutatták, illetve átvehették a jól megérdemelt okleveleket és díjakat.

www.kfki.hu/cets

Dátum