Az ETTE (Egyesület a Tudomány és Technológia Egységéért) ezúttal az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont támogatásával "Gravitációs Teadélután" címmel egész délutános programot szervez. A program keretében több 15-20 perces előadás hangzik majd el különböző, meghívott előadóktól. A program az érdekességek mellett lehetőséget biztosít a szakmai beszélgetésekre, eszmecserére, kapcsolatépítésre is.

Helyszín: BME D-épület 3. emelet 318
Időpont: 2017. április 4. 14.00-18.00
Weboldal: http://ette-sust.hu/?q=ette-2017-gravitacios-teadelutan
 

Az elmúlt néhány évben egyre komolyabb figyelem fordult az Általános Relativitáselmélettel és a gravitációval kapcsolatos újabb kutatások, és ezzel egyidőben a korábbi, releváns magyar és nemzetközi kutatási eredmények felé. Az utóbbiak közül néhány említésre méltó pl. az Eötvös féle, és az azt követő az ekvivalencia-elvet tesztelő ingakísérletek részletei, a relativisztikus dinamika Novobátzky-féle, csaknem elfeledett általánosítása, de több, nem a tudományos mainstream-be tartozó részeredményt is említhetnénk.

Ennek folyományaként 2017 elején az ETTE keretében több, gravitációs témával foglalkozó elméleti és gyakorlati kutatót is meghívnak, hogy egy „Gravitációs Teadélután" keretében egy-egy rövid előadással mutassák be kutatásaik eddigi és remélt eredményeit.

A tervezett témák:

 • Eötvös-inga mérések
 • Az ekvivalencia elv validálása
 • Gravitációs hullámok
 • Post-newtoni közelítés
 • Kozmológia
 • Relativisztikus dinamika
 • Skalár-Tenzor gravitáció
 • Kvantumgravitáció

Meghívott előadók (ezideig):

 • Barnaföldi Gergely (Wigner)
 • Király Péter (Wigner)
 • Szondy György (ETTE)
 • Vasúth Mátyás (Wigner)
 • Ván Péter (Wigner)
 • Völgyesi Lajos (BME-ÁGT)
 • Dávid Gyula (ELTE)

Szervezők:

 • Szondy György (ETTE)
 • Ván Péter (Wigner, ETTE)

Kapcsolatette.sust@gmail.com

A rendezvény nyilvános, INGYENES, de regisztráció szükséges emailben: ette.sust@gmail.com  vagy a Wigner INDICO rendszerében: http://indico.kfki.hu/event/503/.