Asbóth Jánosnak és német kollégájának sikerült pillangót reptetniük, még ha topologikusan is, és így bekerültek az amerikai  Physical Review Lettersbe. [János K. Asbóth and Andrea Alberti, Phys. Rev. Lett. 118, 216801 – Published 25 May 2017].

Hogyan lehet pillangót reptetni?

Egyszerűt válassz. Ebben az esetben egy Hofstadter-pillangót.

A Hofstadter-pillangó először Douglas Hofstadter számítógépének képernyőjén jelent meg, amikor egy síkban mozgó elektronok lehetséges energiaszintjeit rajzolta ki egy külső mágneses tér függvényében. Meglepetésére egy fraktált kapott – Így a felfedezés hatására figyelme az önhasonlóság felé a fordult. Ezen hatás alatt írta meg a „Gödel, Escher, Bach” c. ismeretterjesztő könyvet , és hagyta ott a fizikát, hogy életét a kognitív tudományoknak szentelje.

A Hofstadter-pillangó fontos szerepet kapott a fizikában, amikor segített  annak az effektusnak (kvantumos Hall-effektusnak) a megértésében is, aminek az elméleti magyarázatáért tavaly részben odaítélték a Nobel-díjat. A pillangó kísérleti megfigyelése máig várat magára, az utóbbi években biztató eredményeket sikerült elérni pl. grafénban (ld. Élet és Tudomány).

 

Grafénen a HOfstadter-pillangó

Kép forrása: http://phelafel.technion.ac.il/~orcohen/butterfly.html

 

Asbóth Jánosék arra voltak kíváncsiak, és azt kérdezték meg, milyen pillangó rajzolódik ki, ha periodikusan gerjesztett rácsrendszerre kapcsolják rá a külső mágneses teret.

Ilyenkor az energia helyét a kvázienergia veszi át, amely periodikus,  és amit ki is használhat a Hofstadter-pillangó, hogy a kvázi energia tengely mentén elrepüljön és körberepüljön (ld. a képet). 

 

Holfstadter cikkből

 

Forrás: https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.118.216801

A körberepülések száma, mint Asbóthék megmutatták, egybeesik egy nemrég felfedezett topologikus invariánssal. Ez jelenti munkájuk egyik lehetséges felhasználását is: a topologikus invariánst ki lehet számolni a Hofstadter-pillangó segítségével.

Tehát a Hofstadter-pillangó reptetése nem csak szép, de hasznos is.

 

Asbóth János –Werovszky Veronika