Summer Student Internship in Hungary 

2018

 

Pályázat

Nyári Gyakornok állásra

az

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban

 

 

Idén először lehetőség lesz arra, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól (NKFIH) elnyerhető anyagi támogatással Nyári Gyakornoki (Summer Student Internship) állásokat hirdessünk meg az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK). Az NKFIH-hoz benyújtandó pályázat címe: „Az Egyesült Királyságban egyetemi tanulmányokat folytató magyar hallgatók hazai nyári gyakorlatának támogatása (2018-2.1.1-UK_GYAK)”.  A pályázatot a Wigner FK nyújtja be azzal a céllal, hogy maximum 5 gyakornok számára anyagi támogatást szerezzen.

A támogatás mértéke egységesen bruttó 350 eFt/hó és 1-3 hónapig vehető igénybe a 2018. június 15. – szeptember 30. közötti időtartam alatt. A támogatást az Egyesült Királyságban tanuló, magyar állampolgárságú BSc, MSc és PhD hallgatók kaphatják meg.

A pályázat benyújtásához szükséges a fogadó fél részéről (Wigner FK) max. 5 téma pontos leírása, a jelentkezők részéről pedig az adott témára kiválasztott egyetemi hallgató adatai, szakmai életrajza, motivációs levele és szándéknyilatkozata, hogy a gyakornoki állást milyen időtartamra tervezi betölteni a fogadó intézményben. 

Miután a beadási határidő nagyon közel van (2018. április 23.), ezért a kiírt témákra befogadott hallgatók kiválasztását a Wigner FK-ban lehetőleg 2018. április 6-ig végre kívánjuk hajtani – a pályázat szakszerű benyújtására a fennmaradt 2 munkahét szükséges. 

A jelentkezés folyamatos, az alkalmas jelentkezők megtalálása esetén a Wigner FK fenntartja a jogot a belső pályázat korábbi lezárására. 

Az előzetes jelentkezést (CV, motivációs levél a tervezett időtartammal – magyar vagy angol nyelven) kérjük a titkarsag@wigner.mta.hu vagy secretary@wigner.mta.hu címre elektronikusan eljuttatni.

Kapcsolódó kérdésekben ugyanitt lehet e-mailben érdeklődni Fazekas Ildikónál.

Köszönjük előre is a hallgatók érdeklődését.

Tisztelettel,

Lévai Péter főigazgató

Budapest, 2018. március 26.

 

A meghirdetett témákat az alábbiakban ismertetjük (témavezetővel, kutatócsoporttal együtt):

(a meghirdetett témák részletes leírása innen tölthető le PDF-ben.)

 

 

Summer Student Internship

Témajavaslatok a Wigner FK-ból

az UK-ban tanuló egyetemisták számára

 

Részecske- és Magfizikai Intézet (RMI)

[6 téma]

 

1. Integrálható kvantumtérelméletek vizsgálata

Kiírója: Bajnok Zoltán

(Elméleti Osztály, Holografikus Kvantumtérelméleti Kutatócsoport)

 

2. Fotoionizációs folyamatok szimulációja rubídium gázban

Kiírója: Barna Imre Ferenc

(Plazmafizikai Osztály, Lézergyorsítók Kutatócsoport)

 

3. Lézer-plazma gyorsítók tanulmányozása

Kiírója: Djotján Gagik

(Plazmafizika Osztály, Hideg plazma és atomi fizika erős térben kutatócsoport)


4. Bekapcsolódás az ESA Juice űrszonda fejlesztésébe

Kiírója: Nagy János

(Űrkutatási Osztály, Űrtechnikai Kutatócsoport)

 

5. Ritka események azonosítása és szerepük megértése az idegi hálózatban

Kiírója: Négyessy László

(Komputációs Tudományok Osztálya, Elméleti Idegtudomány és Komplex Rendszerek Kutatócsoport)

 

6. Agyterületek kölcsönhatásának vizsgálata multimodális információfeldolgozás alatt

Kiírója: Somogyvári Zoltán

(Komputációs Tudományok Osztálya, Elméleti Idegtudomány és Komplex Rendszerek Kutatócsoport)

 

 

Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet (SZFI)

[8 téma]

 

1. Femtoszekundumos lézerlaboratóriumi módszerek és kísérletek

Kiírója: Dombi Péter

(Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály, Ultragyors és Attoszekundumos Fizika Kutatócsoport)

 

2. Amorf ötvözetek kísérleti és elméleti vizsgálata

Kiírója: Jóvári Pál

(Komplex Folyadékok Osztály, Folyadékszerkezet Kutatócsoport)

 

3. Inhomogén populációdinamikai modellek számítógépes vizsgálata

Kiírója: Juhász Róbert

(Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály, Komplex Rendszerek Kutatócsoport)

 

4. Kvantuminformatikai rendszerek viselkedése

Kiírók: Kiss Tamás, Asbóth János, Kálmán Orsolya

(Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály, Kvantuminformatika és a Kvantummechanika Alapjai Kutatócsoport)

 

5. Towards the realization of ultracold atoms trapped in optical resonators

Kiírók: Clark Thomas, Dombi András, Domokos Péter

(Kvantumoptikai és Kvantuminformatikai Osztály, Kvantumoptika Kutatócsoport)

 

6. Szerves-fémkoordinációs vázszerkezetek előállítása és vizsgálata

Kiírók: Kováts Éva, Pekker Sándor

(Kisérleti Szilárdtestfizikai Osztály, Szerkezetkutató Laboratórium)

 

7. Topológikus hibák folyadékkristályokban (Topological defects in liquid crystals)

Kiírók: Buka Ágnes, Salamon Péter

(Komplex Folyadékok Osztály, Részben Rendezett Rendszerek Kutatócsoport)

 

8. Plazmonikus fém nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz

Kiírója: Veres Miklós

( Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály, Nanoszerkezetek és Alkalmazott Spektroszkópia Kutatócsoport)