Humboldttal  Legeza Örs

Legeza Örsöt, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont tudományos tanácsadóját, az Alexander von Humboldt alapítvány Humboldt Research Award díjjal tüntette ki.

A Humboldt-díjat a németországi Alexander von Humboldt Foundation adományozza olyan, pályájuk csúcsán álló nemzetközileg megbecsült kutatóknak, akik Németországon kívül dolgoznak, és akiktől még további jelentős eredmények várhatóak. A díj összege 60 ezer euró, további, későbbi támogatási lehetőségekkel kiegészítve, a kutató teljes életében.

Legeza Örs a tenzorhálózat algoritmusok és kvantuminformáció elmélet ötvözésének nemzetközileg elismert úttörője, számos alapvető új eredményt ért el a fizika és kémia területén világszinten. Kutatásai olyan, a kvantummechanika alaptörvényeire épülő új matematikai algoritmusok kifejlesztésére fókuszálnak, melyek lehetővé teszik a korábbiaknál jóval komplexebb kvantumrendszerek numerikus szimulációs vizsgálatát, illetve viselkedésük előrejelzését, vagy akár tulajdonságaik tervezését. Az általa fejlesztett számítógépes programokat a világ számos kutatóintézetében és kutatóegyetemén alkalmazzák nagy sikerrel, például anyagi tulajdonságok szimulációira szilárdtestek esetében, molekuláris kvantumkémiában, magfizikában, illetve magának az információtechnológiának kvantumos szimulációjában. Számításaikkal hatékonyan tudják szimulálni az olyan kísérletileg is megépíthető kvantumos rendszereket (ún. ultra-hideg atomokat), melyektől a szakma például a kvantumszámítógépek vagy éppen a magashőmérsékletű szupravezetők kifejlesztését reméli.

Legeza Örs az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban 2012-ben hozta létre az Erősen korrelált rendszerek „Lendület” kutatócsoportját, mely számos nemzetközi együttműködésben vesz részt német, svájci, osztrák, belga, cseh, lengyel, angol, kanadai, amerikai, spanyol és francia csoportokkal.

Csoportja több olyan eredményt ért el, melyek a jelenlegi konvencionális módszerekkel nem lettek volna lehetségesek. Többek között mágneses anyagok, és úgynevezett korrelált elektronrendszerek viselkedését vizsgálva különféle egzotikus kvantumfázisok létét mutatták ki, illetve olyan átmenetifém klaszterek molekulapályái között fennálló összefonódottsági képet határozták meg, melyek fontos szerepet játszhatnak biokémiai reakciók során.

Másfél éve egy amerikai együttműködés keretében megkezdték algoritmusainak integrálását a Pacific Northwest National Laboratory-ban (PNNL) fejlesztett NWChem professzionális programcsomagba, ami várhatóan a jövőben a kvantumtechnológiai elméleti kutatások meghatározó szoftveres alkalmazása lesz.

Korábban Magyarországról Prof. Zawadowski Alfréd és Prof. Kroó Norbert részesültek Humboldt-díjban a fizika tudomány területéről. A Humboldt-díjat elnyert kutatókat egy évig vendégül látják Németországban, hogy az általuk választott területen együtt dolgozzanak német kollégáikkal. Legeza Örsöt professzor Ulrich Schollwöck látja vendégül a Ludwig-Maximilians-Universität München (Lehrstuhl für Theoretische Nanophysik) osztályán. A Humboldt-díj kivételes lehetőséget biztosít Legeza Örs és csoportja számára nemzetközi kollaborációkban való további hatékony részvételre.

Alexander von Humboldt

Német természettudós és utazó volt, a geográfia, mint empirikus tudomány egyik alapítójaként tartják számon, Wilhelm von Humboldt öccse. Foglalkozott többek között fizikával, kémiával, geológiával, minerológiával, vulkanológiával botanikával, zoológiával, klimatológiával, óceonográfiával egyaránt.

Főműve: Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland (Párizs, 1807). E főművel kapcsolatos az Ansichten der Natur (Stuttgart és Tübingen, 1808, 2 rész) című mű.

Németül a Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung (Stuttgart 1845-58) című négykötetes nevezetes munkáját írta.