Humboldttal  Legeza Örs

Kivételes kitüntetésben, Humboldt-díjban részesült az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársa, Legeza Örs.

A  Humboldt-díjat a németországi Alexander von Humboldt Foundation adományozza olyan nemzetközileg megbecsült kutatóknak pályájuk csúcsán, akik Németországon kívül dolgoznak, és akiktől még további jelentős eredmények várhatóak. A díj összege 60 ezer euró, további, későbbi támogatási lehetőségekkel kiegészítve, a kutató teljes életében.

A Humboldt-díjat elnyert kutatókat egy évig vendégül látják Németországban, hogy az általuk választott területen együtt dolgozzanak német kollégáikkal, akikkel közös publikációkat jelentetnek meg.

Évente maximum 100 kutató kaphat Humboldt-díjat, a tudomány különböző területeiről.

Legeza Örs kutatónkat professzor Ulrich Schollwöck látja vendégül a Ludwig-Maximilians-Universität München (Lehrstuhl für Theoretische Nanophysik) osztályán.

Legeza Örs nemzetközileg elismert kutatója a kvantuminformáció elmélet alkalmazásainak és a feszültséghálózatok algoritmusainak, amelyeket szintén a kvantuminformatikában használnak a kutatók.  Ez különösen akkor sikeres, amikor a kvantumkémia klasszikus módszerei nem alkalmazhatóak kielégítő eredménnyel, mint például az erősen korrelált molekulák esetében. Legeza Örs vendéglátójával, Professor Ullrich Schollwöckkel ezen metódusok  továbbfejlesztésén fog dolgozni, elsősorban a módszer kvantumkémiai kiterjesztésén.

Alexander von Humboldt

Német természettudós és utazó volt, a geográfia, mint empirikus tudomány egyik alapítójaként tartják számon, Wilhelm von Humboldt öccse. Foglalkozott többek között fizikával, kémiával, geológiával, minerológiával, vulkanológiával botanikával, zoológiával, klimatológiával, óceonográfiával egyaránt.

Főműve: Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par Alexandre de Humboldt et Aimé Bonpland (Párizs, 1807). E főművel kapcsolatos az Ansichten der Natur (Stuttgart és Tübingen, 1808, 2 rész) című mű.

Németül a Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung (Stuttgart 1845-58) című négykötetes nevezetes munkáját írta.