Komplex Folyadékok Osztály

abc
Osztályvezető
László Péter

A Komplex Folyadékok Osztálya fő kutatási területe a különleges folyadékok illetve olyan rendszerek vizsgálata és alkalmazása, amelyek folyadék-szerű viselkedést mutatnak. Az osztály csoportjai közül az elektromos gázkisülésekkel foglalkozó laboratórium  a kisüléseket, és azok dinamikus tulajdonságait tanulmányozza. A Részben Rendezett Rendszerek csoportja a folyadékkristályokat és a folyadékdinamikát vizsgálja, míg a Folyadékszerkezet Kutatócsoport a neutrondiffrakciót és Monte Carlo szimulációs módszereket használ a folyadékok kutatásában. Az Elektrolitikus Nanoszerkezetek Kutatócsoport pedig elektrolitikusan leválasztott fém multirétegeket készít, és azok fizikai tulajdonságait vizsgálja.

A kutatócsoport a komplex folyadékok fizikai tulajdonságait vizsgálja, polarizációs mikroszkópia, gyors kamerás felvételek elemzése, reometria, elektro- és magneto-optika, dielektromos spektroszkópia és numerikus szimulációk (pl. diszkrételem módszer) segítségével...
Elektromos Gázkisülések Kutatócsoportnak 4 fő kutatási területe van: elektromos gázkisülések; komplex plazmák; elektromos gázkisülések biomedikai és nanotechnológiai célokra; elektrolitkatódos atmoszférikus nyomású ködfény kisülés (ELCAD)...
A csoport által jelenleg kutatott területek: Rendezetlen rendszerek mikroszkópikus szerkezetének meghatározása diffrakciós módszerekkel és számítógépes modellezéssel; nano- és mikrokristályos oxidok atomi és mágneses szerkezetének felderítése; belső feszültség és textúra meghatározása nagyfelbontású neutrondiffrakcióval; a Reverse Monte Carloszerkezetmodellezési eljárás fejlesztése...