Partially Ordered Systems Research Group
Osztály
Komplex Folyadékok Osztály

Csoportvezető: Börzsönyi Tamás

Csoport weboldala: https://wigner.mta.hu/reszben-rendezett

A kutatócsoport a komplex folyadékok fizikai tulajdonságait vizsgálja, polarizációs mikroszkópia, gyors kamerás felvételek elemzése, reometria, elektro- és magneto-optika, dielektromos spektroszkópia és numerikus szimulációk (pl. diszkrételem módszer) segítségével.

Vizsgált jelenségek, rendszerek:

  • Külső terekkel indukált jelenségek (pl. átorientálás, instabilitások, mintázatképződés) anizotróp lágy anyagokban (pl. folyadékkristályok, ferronematikusok, polimerek), folyadékkristályok előállítása és karakterizálása
  • Szemcsés anyagok és szuszpenziók dinamikája