NEKIFUT Stratégiai Kutatási Infrasrtuktúrák (SKI)

NEKIFUT Regionális Kutatási Infrasrtuktúrák (RKI)

Nemzetközi Közös Laboratóriumok

  • Dél-Koreai- Magyar Plazmafizikai Laboratórium
  • Kínai-Magyar MAP Laboratórium

Egyéb Laboratóriumok