lézerplazma labor
Osztály
Plazmafizikai Osztály

Csoportvezető: Földes István

Az impulzuslézerek fényét lefókuszálva könnyen elérhető a 108-1010  V/m vagy még nagyobb elektromos térerősség, ami szilárdtesteken és gázokban is plazmát hoz létre.  A Lézerplazma Csoport a lézerplazmák termonukleáris fúziós alkalmazásaival, valamint az extrém rövid lézerimpulzusok anyaggal való kölcsönhatásaival foglalkozik. Kísérleti munkánkat a Wigner FK hELIos-laboratóriumában és az SZTE Kísérleti Fizikai Tanszékén lévő, velük közösen létrehozott  HILL laboratóriumában végezzük, valamint európai laboratóriumokban nemzetközi együttműködésben.

Fő kutatási témák:

  • KrF lézerek alkalmazhatósága a lézeres termonukleáris fúzióban, különös tekintettel a gyors begyújtásra és a lökéshullámmal való begyújtásra.
  • Plazmatükrök vizsgálata ultrarövid lézerimpulzusok kontrasztjának javítására, valamint magas felharmonikusok és attoszekundumos impulzusok keltésére.
  • Ionizációs folyamatok és elektronok gyorsítása ultrarövid lézerimpulzusokkal.
  • Lézerplazma spektroszkópia az extrém ultraibolya és a lágy röntgen tartományban.
  • Iongyorsítás klasztereken és lézerplazmában.
  • Magas harmonikusok és attoszekundumos impulzusok keltése gázokban és klasztereken.
  • Klaszterek és nanostruktúrák kölcsönhatásai ultrarövid lézerimpulzusokkal.