konferencia

 

Két év után Velence adott otthont az Európai Fizikai Társulat (EPS) Nagyenergiás Fizikai Konferenciájának (HEP: High Energy Physics) 2017 július 7-12 között. A konferencia a Lido-szigeten, a világhírű Palazzo del Cinema frissen felújított épületében került megrendezésre. Az egy hetes rendezvényre mintegy 900 nagy energiás fizikus érkezett, hogy megismerjék és megbeszéljék a legújabb kísérleti és elméleti eredményeket a Higgs részecskéről, a Standard Model paramétereinek nagy pontosságú megméréséről, a szuperszimmetrikus részecskék megjelenési csatornáinak vizsgálatáról, a kozmikus sugárzásról, neutrínókról, a kvark-gluon plazmáról, a gravitációs hullámok detektálásáról, az infokommunikáció, az adatkezelés és adattárolás legújabb eredményeiről.

konf

 

Az EPS HEP konferencia díjainak nagy a presztízse, a Nagydíjat („HEP Prize”) elnyerők közül többen később a Nobel-díjat is megkapták eredményeikért. Ezért kitüntetett figyelem kíséri minden alkalommal a díjkiosztást. A Nagydíjon idén Erik H.M.  Heijne, Robert Klanner és Gerhard Lutz osztozott (sajnos Gerhard Lutz már nem tudta átvenni a díját, a kihirdetés után hunyt el). A méltatás szerint a szilicum-mikrostrip detektorok kifejlesztése területén elért elévülhetetlen érdemükért kapták meg a díjazottak a Nagydíjat, mert ezzel nagymértékben meg tudták javítani a részecskék azonosítását a részecskefizikai kísérletekben, és más területeken is felhasználásra kerültek ezek az új típusú detektorok.

A Nagyok

(A képen balról jobbra látható: Yves Sirois, az EPS HEP Board elnöke, Robert Klanner, Erik H.M.  Heijne, díjazottak, és az EPS elnöke, Rüdiger Voss)

 

A Gribov-Medált 2001-ben az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alapította a Budapesten megrendezett EPS HEP2001 konferenciára és az elméleti részecskefizika valamint térelmélet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 35 évesnél fiatalabb kutatók kaphatják meg. Idén a kanadai származású, a McGill egyetemen oktató Simon Caron-Huot nyerte le a díjat az erős kölcsönhatás szórási amplitúdóinak analitikus struktúrája vizsgálatakor elért, áttörő jellegű felismeréseiért, amelyek segítenek a Wilson-hurkok tulajdonságainak jobb megértésében is.

díjátadó

(A képen balról jobbra látható: Yves Sirois, az EPS HEP Board elnöke, Simon Caron-Huot, McGill University (Canada), Dr. Lévai Péter József, főigazgató, MTA Wigner FK)

 

Ezúton gratulálunk a díjazottaknak, akiket remélhetőleg Budapesten is köszönthetünk a közeljövőben egy szeminárium keretében, ahol bemutatják majd eredményeiket.

 

A Gribov Medál:

 

Gribov medál

 

A Gribov Medált az MTA Wigner FK és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alapította 2001-ben, az Európai Fizikai Társulat EPS-HEP Konferenciája alkalmából, amelyet abban az évben Budapesten rendeztek meg. A Gribov Medál díjazottját azóta minden évben a 35 évnél fiatalabb elméleti fizikusok legtehetségesebbjei közül szokták kiválasztani.

 

Eddigi díjazottak

 

2017 - Simon Caron-Huot

2015 - Pedro G. Vieira

2013 - Zohar Komargodski

2011 - Davide Gaiotto

2009 - Freddy Cachazo

2007 - Niklas Beisert

2005 - Matias Zaldarriaga

2003 - Nima Arkani-Hamed

2001 - Steven Gubser