Dátum

Előadó: Etesi Gábor (BME)
Előadás címe: Erős kozmikus cenzor hipotézis és négydimenziós egzotikus differenciálható strukturák

Helyszín: MTA Wigner FK RMI III.ép. Tanácsterem
Időpont: 2017. február 24.  péntek du. 14:00 óra

Összefoglaló:  Az előadásban megvizsgáljuk az "erős kozmikus cenzor hipotézis" neven ismert fundamentális fizikai sejtes tartalmat az alacsony dimenziós (egészen pontosan a 4 dimenziós) differenciál-topológia néhány
új eredményét is figyelembe véve. Amellett érvelünk, hogy ez a sejtes jelenlegi formájában, ezen ismereteket is figyelembe véve, nem tartható font. Egészen pontosan az egyik un. nagy egzotikus (vagy hamis) R^4-en tvisztorelméleti módszerek felhasználásával a vákuum Einstein-egyenlet egy olyan megoldását adjuk meg, mely ellenpélda az erős kozmikus cenzor hipotézis jelenlegi formájára. További differenciál-topológiai eredmények arra utalnak, hogy az Einstein-egyenletnek ezen konkrét megoldásán túl meg nagyon sok olyan fizikailag releváns megoldása is van, melyek további ellenpéldákat szolgáltatnak. E fizikailag releváns megoldások egyike sem áll elő az Einstein-egyenlet kezdőfelteles átfogalmazását használva.