Elméleti Szilárdtestfizikai Osztály

OSZTÁLYVEZETŐ
 Újfalussy Balázs
fizikus, Ph.D.
ujfalussy.balazs@wigner.mta.hu

Az osztály dolgozói

 "Erősen korrelált rendszerek" csoport
  Legeza Örs témavezető
fizikus, Ph.D.
legeza.ors@wigner.mta.hu
  Barcza Gergely
barcza.gergely@wigner.mta.hu
  Csirik Mihály
fizikus, Ph.D. hallgató, fiatal kutató
csirik.mihaly@wigner.mta.hu
  Hagymási Imre
fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs
hagymasi.imre@wigner.mta.hu
  Híz Ágnes
hiz.agnes@wigner.mta.hu
  Itai Kazumasa
külső munkatárs
itai@szfki.hu
  Mosoni Tamás
villamosmérnök
mosoni.tamas@wigner.mta.hu
  Pereira Sabino Fernando
sabino@szfki.hu
fernandopsabino@yahoo.com.br
  Sólyom Jenõ
fizikus, az MTA rendes tagja, kutató professzor emeritus
solyom.jeno@wigner.mta.hu
  Szabó Dániel
gazdasági ügyintéző
szabo.daniel@wigner.mta.hu
  Szalay Szilárd
fizikus, tudományos munkatárs
szalay.szilard@wigner.mta.hu
  Szirmai Edina
fizikus, Ph.D.
szirmai.edina@wigner.mta.hu
  Tóth Nikolett
toth.nikolett@wigner.mta.hu
  Tóth Cintia
gazdasági ügyintéző
toth.cintia@wigner.mta.hu
  Woynarovich Ferenc
fizikus, a fiz. tud. doktora
woynarovich.ferenc@wigner.mta.hu
 "Komplex rendszerek" csoport
  Juhász Róbert témavezető
fizikus, Ph.D.
juhasz.robert@wigner.mta.hu
  Iglói Ferenc
fizikus, a fiz. tud. doktora, tudományos tanácsadó
igloi.ferenc@wigner.mta.hu
  Kovács István
fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs
kovacs.istvan@wigner.mta.hu
steve3281@bolyai.elte.hu
  Roósz Gergõ
fizikus, Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs, részmunkaidős
  Sütő András
fizikus, a fiz. tud. doktora, kutató professzor emeritus
suto.andras@wigner.mta.hu
  Virosztek Attila
fizikus, a fiz. tud. doktora, külső munkatárs
virosztek.attila@wigner.mta.hu
 "Hosszútávú rend kondenzált rendszerekben" csoport
  Újfalussy Balázs témavezető
fizikus, Ph.D.
ujfalussy.balazs@wigner.mta.hu
  Balla Peter
balla.peter@wigner.mta.hu
  Balogh István
villamosmérnök, részmunkaidős
balogh.istvan@wigner.mta.hu
  Gulyás Gábor
heateg@szfki.hu
gaborgulyas@vipmail.hu
  Huszár Ádám
villamosmérnök, tudományos munkatárs
huszar.adam@wigner.mta.hu
  Kádas Krisztina
fizikus, Ph.D., tartósan távol (Uppsala Universitet, Sweden)
kadas.krisztina@wigner.mta.hu
  Kiss Annamária
kiss.annamaria@wigner.mta.hu
  Kocsis Bence
részmunkaidős
kocsbe@szfki.hu
bence.kocsis2@gmail.com
  Kovács György
részmunkaidős

kovacsgy@ludens.elte.hu
  Kriza György
fizikus, a fiz. tud. doktora, tudományos tanácsadó
kriza.gyorgy@wigner.mta.hu
  Lászlóffy András
laszloffy@szfki.hu
  Maksa Zsolt
maksa.zsolt@wigner.mta.hu
  Nagyfalusi Balázs
nagyfalusi.balazs@wigner.mta.hu
  Palotás Krisztián
kpalotas@szfki.hu
palotas@phy.bme.hu
  Penc Karlo
fizikus, Ph.D.
penc.karlo@wigner.mta.hu
  Rózsa Levente
rozsa.levente@wigner.mta.hu
  Tüttő István
fizikus, a fiz. tud. doktora, tudományos tanácsadó
tutto.istvan@wigner.mta.hu
  Varga Lajos Károly
fizikus, a fiz. tud. kandidátusa, tudományos főmunkatárs
varga.lajos@wigner.mta.hu
  Vitos Levente
fizikus, a fiz. tud. doktora, tudományos tanácsadó
vitos.levente@wigner.mta.hu
  Vörös Dániel
külső munkatárs (BME)
vorosdaniel@szfki.hu
 "Félvezető nanoszerkezetek" csoport
  Gali Ádám témavezető
fizikus, a fiz. tud. doktora, tudományos tanácsadó
gali.adam@wigner.mta.hu
agali@eik.bme.hu
  Auburger Gerhard Philipp
külső munkatárs (117 B)
philipp.auburger@wigner.mta.hu
  Beke Dávid
vegyészmérnök, Ph.D. hallgató, tudományos munkatárs
beke.david@wigner.mta.hu
  Bodrog Zoltán
fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs
bodrog.zoltan@wigner.mta.hu
  Czene Szabolcs
czene.szabolcs@szfki.hu
  Hamdi Hanen
hanenhamdi@szfki.hu
  Ivády Viktor
fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs, külső munkatárs (LinkĂśping Universitet)
ivady.viktor@wigner.mta.hu
  Juhász Zoltán Balázs
jbalazs@szfki.hu
  Károlyházy Gyula
vegyészmérnök, Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs
karolyhazy.gyula@wigner.mta.hu
  Nej Zsóka
nej.zsoka@wigner.mta.hu
  Oláh Fanni Terézia
vegyész, részmunkaidős
olah.fanni@wigner.mta.hu
  Pershin Anton
pershin.anton@szfki.hu
  Somogyi Bálint
bsomogyi@szfki.hu
  Tamási János
vegyészmérnök, műszaki ügyintéző
tamasi.janos@wigner.mta.hu
  Thiering Gergő
fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs
thiering.gergo@wigner.mta.hu
thieringgergo@gmail.com
  Udvarhelyi Péter
udvarhelyi@szfki.hu
udvarhelyi.up@gmail.com
  Verkhovlyuk Vladimir
vovgan@szfki.hu
  Viszoki Ádám
viszokiadam@szfki.hu