Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály

OSZTÁLYVEZETŐ
 Németh Zoltán
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs
nemeth.zoltan@wigner.mta.hu

Az osztály dolgozói

 "Űrfizika" csoport
  Erdõs Géza
fizikus, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
erdos.geza@wigner.mta.hu
  Földy Lajos
fizikus
foldy.lajos@wigner.mta.hu
  Juhász Antal
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs
juhasz.antal@wigner.mta.hu
  Kalocsai Lilla
fizikus
kalocsai.lilla@wigner.mta.hu
  Kecskeméty Károly
fizikus, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
kecskemety.karoly@wigner.mta.hu
  Király Péter
fizikus
kiraly.peter@wigner.mta.hu
  Márkusné Bebesi Zsófia Enikõ
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs
bebesi.zsofia@wigner.mta.hu
  Németh Zoltán
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs
nemeth.zoltan@wigner.mta.hu
  Opitz Andrea
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs
opitz.andrea@wigner.mta.hu
  Szabó Klaudia
fizikus
szabo.klaudia@wigner.mta.hu
  Szegő Károly
fizikus, a fiz. tud. doktora, kutató professzor emeritus, címzetes egyetemi tanár
szego.karoly@wigner.mta.hu
  Tátrallyay Mariella
fizikus, kandidátus
tatrallyay.mariella@wigner.mta.hu
  Timár Anikó
fizikus, Ph.D. hallgató, fiatal kutató
timar.aniko@wigner.mta.hu
  Verebélyiné Dósa Melinda
fizikus, Ph.D. hallgató, fiatal kutató
dosa.melinda@wigner.mta.hu
 "Űrtechnológia" csoport
  Nagy János Zoltán témavezető
nagy.janos@wigner.mta.hu
  Baksa Attila
baksa.attila@wigner.mta.hu
  Balajthy Kálmán
balajthy.kalman@wigner.mta.hu
  Balázs András
balazs.andras@wigner.mta.hu
  Dinnyés Lajos
dinnyes.lajos@wigner.mta.hu
  Hevesi László Lóránd
hevesi.laszlo@wigner.mta.hu
  Horváth István
horvath.istvan@wigner.mta.hu
  Korga György
korga@wigner.mta.hu
  Pálos Zoltán
palos.zoltan@wigner.mta.hu
  Papp László
pappl@wigner.mta.hu
  Sódor Bálint
sodor.balint@wigner.mta.hu
  Szabó Sándor
informatikus
szabo.sandor@wigner.mta.hu
  Szalai Lajos
szalai.lajos@wigner.mta.hu
  Tróznai Gábor
troznai.gabor@wigner.mta.hu
  Vizi Pál Gábor
vizi.pal.gabor@wigner.mta.hu