Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztály

Az osztály dolgozói

 "Lézeralkalmazások és Optikai Méréstechnika" csoport
  Nagy Attila Tibor témavezető
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs
nagy.attila@wigner.mta.hu
  Czitrovszky Aladár
igazgató, fizikus, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
czitrovszky.aladar@wigner.mta.hu
  Ferencz Kárpát
fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs
ferencz.karpat@wigner.mta.hu
optilab@t-online.hu
  Jani Péter
fizikus, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
jani.peter@wigner.mta.hu
pjani@sunserv.kfki.hu
  Kerekes Attila
fizikus, Ph.D. hallgató
kerekes.attila@wigner.mta.hu
  Kugler Szilvia
Ph.D., tudományos munkatárs
kugler.szilvia@wigner.mta.hu
  Nagyné Szokol Ágnes
asszisztens
szokol.agnes@wigner.mta.hu
  Selmeci Béla
informatikus, műszaki ügyintéző
selmeci.bela@wigner.mta.hu
 "Femtoszekundumos lézerek" csoport
  Szipõcs Róbert témavezető
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs
szipocs.robert@wigner.mta.hu
szipoecs@sunserv.kfki.hu
  Fésűs Luca
orvos, Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs, részmunkaidős
fesus.luca@wigner.mta.hu
  Kiss Norbert
orvos, Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs, részmunkaidős
kiss.norbert@wigner.mta.hu
 "Ultragyors nagy intenzitású fény-anyag kölcsönhatások" csoport
  Bánhegyi Balázs
Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs
banhegyi.balazs@wigner.mta.hu
  Bedőházi Zsolt
fizikus, tudományos segédmunkatárs, részmunkaidős
bedohazi.zsolt@wigner.mta.hu
  Bódi Balázs
fizikus, tudományos segédmunkatárs
bodi.balazs@wigner.mta.hu
  Dombi Péter
az MTA doktora, tudományos tanácsadó
dombi.peter@wigner.mta.hu
  Éles Bálint
fizikus, tudományos segédmunkatárs
eles.balint@wigner.mta.hu
  Farkas Gyõzõ
fizikus, a fiz. tud. doktora, kutató professzor emeritus
farkas.gyozo@wigner.mta.hu
  Hanus Václav
hanus.vaclav@szfki.hu
  Horváth Zoltán György
fizikus, a fiz. tud. kandidátusa, részmunkaidős
horvath.zoltan@wigner.mta.hu
  Kalmárné Csajbók Viktória
fizikus, Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs
csajbok.viktoria@wigner.mta.hu
  Kiss Gellért Zsolt
fizikus, tudományos munkatárs
kiss.zsolt@wigner.mta.hu
  Kroó Norbert
fizikus, az MTA rendes tagja, kutató professzor emeritus
kroo.norbert@wigner.mta.hu
kroo@office.mta.hu
  Lovász Béla
fizikus, tudományos segédmunkatárs
lovasz.bela@wigner.mta.hu
  Nagy Benedek
fizikus, tudományos segédmunkatárs
nagy.benedek@wigner.mta.hu
  Pápa Zsuzsanna
fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs, részmunkaidős
papa.zsuzsanna@wigner.mta.hu
  Rácz Péter
fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs
racz.peter@wigner.mta.hu
  Sándor Péter
fizikus, tudományos munkatárs
sandor.peter@wigner.mta.hu
  Varró Sándor
fizikus, a fiz. tud. doktora
varro.sandor@wigner.mta.hu
varro@sunserv.kfki.hu
 "Kristályfizika" csoport
  Kovács László témavezető
fizikus, a fiz. tud. doktora, tudományos tanácsadó
kovacs.laszlo@wigner.mta.hu
  Bencs László
vegyész, Ph.D., tudományos főmunkatárs
bencs.laszlo@wigner.mta.hu
  Corradi Gábor
fizikus, az MTA doktora, tudományos tanácsadó, címzetes egyetemi docens, külső munkatárs
corradi.gabor@wigner.mta.hu
  Dravecz Gabriella
vegyész, Ph.D.
dravecz.gabriella@wigner.mta.hu
  Földvári István
vegyész, a kém. tud. doktora, tudományos tanácsadó, külső munkatárs
foldvari.istvan@wigner.mta.hu
  Kálmán Gyula
technikus
kalman.gyula@wigner.mta.hu
  Kocsor Oláh Laura
vegyész, Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs
kocsor.laura@wigner.mta.hu
  Lassányiné Polgár Katalin
vegyész, Ph.D., tudományos főmunkatárs, külső munkatárs
  Lengyel Krisztián
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs
lengyel.krisztian@wigner.mta.hu
  Mandula Gábor
fizikus, Ph.D.
mandula.gabor@wigner.mta.hu
  Máté László
műszerész
mate.laszlo@wigner.mta.hu
  Péter Ágnes
fizikus, tudományos munkatárs, külső munkatárs
peter.agnes@wigner.mta.hu
  Szabó György
villamosmérnök
szabo.gyorgy@wigner.mta.hu
  Szaller Zsuzsa
vegyész, Ph.D.
szaller.zsuzsanna@wigner.mta.hu
  Tichy-Rács Éva
vegyész, Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs
tichy-racs.eva@wigner.mta.hu
  Veres Dávid
vegyészmérnök
veres.david@wigner.mta.hu
 "Nanoszerkezetek és alkalmazott spektroszkópia" csoport
  Al-Lami Hadi Malik
fizikus, Ph.D. hallgató, részmunkaidős
malik.hadi@wigner.mta.hu
  Baranyai Péter
baranyai.peter@wigner.mta.hu
  Himics László
fizikus, Ph.D., tudományos munkatárs
himics.laszlo@wigner.mta.hu
himics.laszlo@gmail.com
  Holomb Roman
fizikus
holomb.roman@wigner.mta.hu
  Koós Margit
fizikus, az MTA doktora, tudományos tanácsadó
koos.margit@wigner.mta.hu
  Rigó István
fizikus, Ph.D. hallgató, tudományos segédmunkatárs
rigo.istvan@wigner.mta.hu
  SADEQ JAAFAR ALI
fizikus, Ph.D. hallgató
ali.jaafar@wigner.mta.hu
  Schlosser Barnabás
schlosser.barnabas@wigner.mta.hu
  Váczi Tamás
geológus/vegyész, Ph.D., tudományos munkatárs
vaczi.tamas@wigner.mta.hu
  Veres Miklós
fizikus, Ph.D., tudományos főmunkatárs
veres.miklos@wigner.mta.hu