Az intézet az elméleti és kísérleti szilárdtestfizika, az anyagtudományok, valamint az elméleti és kísérleti  optika  területén  végez  kutatásokat. A fő kutatási  témák: az elméleti  és kísérleti szilárdtestfizika, komplex  folyadékok vizsgálata, neutronspektroszkópia, alkalmazott és nemlineáris optika, valamint a kvantumoptika és a kvantuminformatika. Az alkalmazott kutatások új anyagok előállítására, minősítésére, új anyagvizsgáló módszerek fejlesztésére, új optikai kristályok és vékonyréteg eszközök előállítására és alkalmazására, valamint a lézeres kutatások eredményeinek hasznosítására és fejlesztésre irányulnak. Az intézet kutatói részt vesznek a graduális és posztgraduális oktatásban is. A kutatási eredmények számos területen hasznosulnak a környezetvédelemtől az orvostudományon át a gyógyszeriparig.

lézer plazma lézer

 

2012. január 1-én az MTA két korábbi intézete, az MTA KFKI Részecske-és Magfizikai Kutatóintézet és a MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet egyesítésével létrejött az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont. A két intézet története 1950-ig nyúlik vissza, hiszen mindkettő a Központi Fizikai Kutatóintézet része volt. A kutatóközpont szakmai alapjait olyan neves tudósok rakták le, mint Jánossy Lajos, aki a kozmikus sugárzási kutatásokat, és Simonyi Károly, aki az atomfizikai kutatásokat alapozta meg.

Az egykori KFKI és utódintézetei mindig is a magyar fizikai alapkutatás kulcsszereplői voltak, ám egyre inkább teret adtak a csúcs-technológiás alkalmazott kutatásoknak is. 1986-ban például az RMKI-ban fejlesztették ki a VEGA űrszonda fedélzeti kameráját, valamint ugyanitt készítenek hosszú ideje világszínvonalú plazmadiagnosztikai kamerákat fúziós kutatásokhoz. Az SZFI nevéhez pedig többek között az attoszekundumos lézerek alapelmélete, valamint a kristály-szerkezeteket vizsgáló röntgen-tomográfiai eljárás kidolgozása fűződik.

AZ SZFI KUTATÓCSOPORTJAIT ITT TALÁLJA.