Hírek

2017-06-22
Első hallásra egy rossz sci-fi címének tűnhet, de a történet nagyon is valóságos és korántsem komolytalan. A Wigner fusion egyik csapata az utóbbi 3 hétben a világ legnagyobb sztellarátoránál, egy sokszor megcsavart úszóguminál járt, ami magas hőmérsékletű plazmát képes egyben tartani, azért, hogy ellenőrzött magfúziós reakciót tartson fenn. A W7-X elnevezésű német monstrumra a kutatók egy új, teljesen magyar fejlesztésű berendezést telepítettek.
2017-06-21
Egy nagyon erős, 2,6 Tesla erejű mágneses teret sikerült leárnyékolnia Barna Dánielnek, az MTA Wigner FK kutatójának és társainak - passzív szupravezető árnyékolás segítségével. A megoldást az FCC-hez (Future Circular Collider), az LHC utódjához fejlesztik. Bár egy ilyen méretű gyorsítónak az átfutása az ötlettől az üzembe állásig 25-30 év, az új technológiák és koncepciók tervezését már most elkezdték. Dánielék ötletének a beceneve a SuShi Septum, mely a Superconducting Shield kifejezést rejti.
2017-06-16
Címlapon számol be a European Physical Journal (EPJ) az MTA Wigner FK, az ELTE és a Debreceni Egyetem kutatóinak szerzőségével megjelent szabad hozzáférésű cikkéről: https://www.epj.org/epja-news/1292-epja-highlight-nuclear-and-quark-mat…. A cikkben a maganyag-kvarkanyag átalakulást az un. spektrális függvények szempontjából elemzik a szerzők. A kutatók az átalakulást a cikkben folyamatos, olvadáshő nélküli folyamatnak írják le, amely a vaj megolvadásához hasonlít a forró napon.